پارسان کاوشگر

در دنیای فناوری هوشمندانه قدم بردارید

کالای دیجیتال

کالای دیجیتال

سیستم های نظارت تصویری

سیستم های نظارت تصویری

اتوماسیون هوشمند

اتوماسیون هوشمند

درباره ما

درباره ما

آدرس:رشت ـ میدان پل عراق ـ روبروی داروخانه رازی ـ مجتمع فارابی ـ طبقه سوم

(013) 33330669 -33330670 -33332291

under construction