همکار محترم : جهت مشاهده ی قیمت های همکاری در سایت ثبت نام فرمایید.

فیش تغذیه برق نری

Socket Power Connectorوضعیت : موجود

قیمت: 300 تومانفیش یا سوکت آداپتور سیم دار، قطعه ای است که می توان با آن برق آداپتور را به مادگی برق بر روی دستگاه های گوناگون متصل نمود. در واقع این فیش در یک سر خود دارای فیش نری آداپتور آماده و متصل شده بوده و در سر دیگر سیم متصل به آن، دو سیم منفی و مثبت لخت وجود دارد که می توان آن را به کابل برق یا هر آداپتور دیگری متصل کرد .

نام مشخصات