همکار محترم : جهت مشاهده ی قیمت های همکاری در سایت ثبت نام فرمایید.

فیش تغذیه برق پیچی نری

Power Socket Connectorوضعیت : ناموجوداین محصول مبدل سیم برق به فیش نری برای اتصال به فیش تغذیه دوربین مداربسته میباشد.
برای تامین برق ورودی دوربین نیاز به یک فیش نری در یک سر کابل و فیش مادگی در سر دیگر کابل میباشد بدین ترتیب میتوان برق مورد نیاز دوربین را تامین نمود.

نام مشخصات