همکار محترم : جهت مشاهده ی قیمت های همکاری در سایت ثبت نام فرمایید.

افزونۀ تحت وب نرم افزار T5

My Timeوضعیت : موجود

قیمت: 1,000,000 تومانمشخصات اصلی نرم افزار :

□ امكان ارسال درخواست ماموريت و مرخصي، اصلاح تاخير و تعجيل و درج ترددهای فراموش شده توسط پرسنل

□ امكان تاييد درخواست ماموريت و مرخصي، اصلاح تاخير و تعجيل و درج ترددهای فراموش شده توسط مدیر

□ امكان ایجاد و نمايش انواع گزارشات

□ امكان نمايش تردد پرسنل براي مدير مربوطه

□ امكان نمايش علت براي هر درخواست

□ امكان ويرايش انواع درخواست هاي ارسال شده

□ امكان پیگیری وضعیت درخواست های ارسال شده

 کاهش اتلاف وقت، حذف بروکراسی زاید، اعتماد پرسنل در استفاده از سیستم حضور و غیاب، امکان مشاهدۀ آنلاین ترددها، امکان گردش کار حضور و غیاب مانند درخواست مرخصی و ماموریت، اصلاح ساعت و ...  از ویژگی های این افزونه است و این افزونه به اختیار مشتری به نرم افزار حضور و غیاب تحت شبکۀ T5 اضافه میشود.

نام مشخصات